Obliteracja - kursy

Wrocław i Warszawa

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych

                       
WARSZTATY :    SKLEROTERAPIA ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH

Niniejszym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w warsztatach organizowanych we Wrocławiu przez firmę Ars Medica przy współpracy firmy BIOTAL®.
Są to cykliczne warsztaty w zakresie skleroterapii żylaków kończyn dolnych prowadzone pod nadzorem naukowym i technicznym przez prof. dr hab. med. Zbigniewa Rybaka .
Program szkolenia obejmuje wykłady teoretyczne oraz warsztaty praktyczne.
Warsztaty umożliwiają uzyskanie certyfikatu umiejętności.
Szczegółowe informacje na temat programu i warunków uczestnictwa oraz zgłoszenia na stronie:

www.skleroterapia.pl


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekarzy do udziału w kursach podstawowym i doskonalącym organizowanym:

we Wrocławiu

       

więcej informacji ...

w Warszawie

       

więcej informacji ...