STREFA

WIEDZY

Co wpływa na rozwój choroby żylnej?

Układ tętnic i żył tworzą system dla prawidłowego transportu krwi. Przy czym tętnice zaopatrują tkanki w krew bogatą wtlen, a żyły są odpowiedzialne za transport zwrotny, do serca i płuc. Dziennie przepływa przez układ krwionośny ok. 7 000 litrów krwi. Droga powrotna krwi z kończyn dolnych do serca odbywa się przeciwko sile grawitacji.
W warunkach prawidłowych żyły kończyn dolnych tworzą dwa systemy: układ powierz-chowny i głęboki. Mają one liczne połączenia poprzez żyły przeszywające ( tzw. perforatory). Układ żył głębokich znajdujący się pomiędzy mięśniami w obrębie kończyn dolnych odpowiada wokoło 90% za „zwrotny" dopływ krwi do serca. Z kolei biegnący tuż pod skórą układ żył powierzchownych transportuje około 10% krwi żylnej z kończyn dolnych.
Żyły powierzchowne nie są zatem absolutnie konieczne dla prawidłowego działania układu krążenia, ponieważ transport zwrotny może być bardzo łatwo przejęty przez żyły głębokie. Żylaki są zespołem chorobowym dotyczącym wyłącznie obszaru żył powierzchownych. Tak więc nie jest prawdziwym, względnie często spotykane wśród pacjentów, istnienie w kończynach dolnych „żylaków wewnętrznych".
Przepływ krwi w kierunku serca odbywa się wbrew sile ciążenia m.in. dzięki „ ssącej" pracy mięśnia sercowego i aktywności mięśni łydek. Ruch, chodzenie wywołują skurcze mięśni łydek, które uciskając żyły powodują zwrotny przepływ krwi. Proces ten jest skutkiem działania tzw. pompy mięśniowej.
W warunkach prawidłowych cofaniu się krwi w żyłach kończyn dolnych zapobiegają zastawki, w które są wyposażone nasze żyły. Powinny otwierać się tylko w momencie przepływu krwi do serca, a zaraz potem zamykać, by uniemożliwić cofanie się krwi.

Jeśli zastawki nie pracują prawidłowo, krew cofa się i zalega w żyłach kończyn dolnych, co powoduje w nich wzrost ciśnienia i osłabienie ich ściany. Następuje, początkowo odcinkowe, a następnie na całej długości poszerzenie głównych pni żylnych układu powierzchownego tj. żyły odpiszczelowej lub/i odstrzałkowej. Wówczas na powierzchni kończyn mogą pojawiać się żylaki, widoczne sieci drobnych naczyń żylnych, teleangiektazje (tzw. pajączki).


Sklep internetowy