Pracujemy dla Was,

już od ponad 35 lat!

rok 1982

                       Zakład MAGA ® został zastał założony w roku 1982 jako Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zabawkarstwo, firma z prywatnym kapitałem. Właścicielem jednoosobowym był mgr inż. Marian Nowakowski. Początkowo realizowana była produkcja elementów kooperacyjnych z tworzyw sztucznych i zabawki. Część produkcji była eksportowana do Bułgarii, Czech, Kuby i ZSRR. Większość zysków z tego okresu została zainwestowana w rozwój zakładu, tzn. w wyposażenie i dalszą adaptację powierzchni produkcyjnej. W tym okresie tzn. w latach 1982-1991, zakupiono nowe maszyny i urządzenia do zakładu, w tym wtryskarki i wytłaczarki. Stopniowo rozszerzano asortyment i przestawiano produkcję na opakowania dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego a od 1984 r. wdrażano do produkcji opakowania do badań medycznych. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy produkcję butów jednorazowego użytku (dla intensywnej terapii, odwiedzających w szpitalu), osłony pola operacyjnego do zabiegów endoskopowych, skalpeli chirurgicznych jednorazowego użytku (szpitale polowe, pogotowie) oraz opracowaliśmy i produkowaliśmy typoszereg specjalistycznych opakowań do konfekcjonowania testów AIDS, tarczycy i żółtaczki, jak również opakowania do testów na krew utajoną w kale.

Dzięki stałemu wprowadzaniu nowej produkcji i rozwiązań technicznych zakład uzyskał nadane przez Instytut Postępu Technicznego miano Zakładu Innowacyjno – Wdrożeniowego MAGA ®.

rok 1986

                       W 1986 roku równolegle z działalnością produkcyjną został utworzony drugi zakład BIOTAL ® - Zakład Produkcji i Sprzedaży Środków i Sprzętu Medycznego BIOTAL ® . W ramach tego zakładu nawiązano współpracę z trzema firmami w Europie, na zasadzie sprawowania ich wyłącznego przedstawicielstwa w Polsce.

W pierwszej fazie nawiązano współpracę ze szwajcarską firmą GANZONI produkującą wyroby o zmiennym ucisku o nazwie handlowej SIGVARIS. Wyroby rozprowadzane są przez przedstawicieli regionalnych na terenie całej Polski.

rok 1996

                       W 1996 roku nawiązano współpracę z niemiecką firmą Kreussler Pharma - producentem leku o nazwie Aethoxysklerol używanym do obliteracji żylaków kończyn dolnych, przełyku i odbytu.

W tym samym roku, tj. 1996, na własnym terenie ukończona została budowa magazynu oraz hali produkcyjno - administracyjnej, do której został wprowadzony nowy automat - butelczarka A050SNL (zakupiony w 1997 r.). Ulokowano tutaj także całą administrację Zakładu. Nawiązano współpracę z duńską firmą BOJCO A/S produkującą zamknięcia i nakrętki. Jako ich przedstawiciel dostarczaliśmy produkty do firm w Polsce.

rok 1997

W roku 1997 oba zakłady MAGA ® oraz BIOTAL ® zostały połączone ze względów organizacyjno-ekonomicznych. Powstała firma MAGA-BIOTAL ® jako prywatna firma, stanowiąca własność jednego właściciela – mgr inż. Mariana Nowakowskiego.

koniec lat dziewięćdziesiątych

                       W latach dziewięćdziesiątych BIOTAL ® brał czynny udział w działaniu nowopowstałego Polskiego Towarzystwa Flebologicznego - członka światowego Towarzystwa Flebologicznego. Braliśmy czynny udział w powstawaniu publikatora „Przegląd Flebologiczny” – uznanego wydawnictwa naukowego.

lata 2000-2012

                       W latach 2000-2012 Zakład MAGA-BIOTAL ® uzyskał ze środków unijnych fundusze na systematyczny rozwój, tj.: zakup maszyn, wyposażenie oraz uczestnictwo w Targach zagranicznych.

lata 2005 - 2009

                       W Ciągły rozwój Zakładu wymusił powiększenie powierzchni produkcyjnych i tak w 2005 roku ulokowano produkcję w nowej dużej hali.

W 2007 r. BIOTAL® był jednym z inicjatorów unikalnego dokumentu jakim był Konsensus leczenia choroby hemoroidalnej, między innymi poprzez nastrzykiwanie żylaków odbytu w 2008 r. wydaliśmy drukiem przetłumaczony Europejski Konsensus dotyczący obliteracji pianką powstałą z preparatu Aethoxysklerol.

W 2009 r. samodzielnie zorganizowaliśmy I Konferencję naukowo-szkoleniową, pt. Skleroterapia – Teraźniejszość i Przyszłość. W trakcie Konferencji powstało Forum lekarskie zespalające lekarzy stosujących w swojej praktyce metodę uciskową i obliterację w leczeniu schorzeń żylaków.

Obecnie Zakład prowadzi
szeroką działalność na niwie:

a clock

produkcji opakowań o pojemności od 5 ml do 1200 ml

a gift

rozwija działania naukowo-marketingowe na niwie służby zdrowia

Zakład MAGA-BIOTAL ® jest właścicielem wielu patentów (np. jednorazowy skalpel chirurgiczny, pompa do przetaczania krwi z pola operacyjnego, hydraulicznej prasy laboratoryjnej.

Realizujemy eksport do następujących krajów:

Czechy

Litwa

Białoruś

Ukraina

Szwecja

Niemcy

Zostaliśmy nagrodzeni:


  • Europejski Certyfikat "Rzetelni w Ochronie Zdrowia" , 2011 rok

  • Złotą statuetką "Perła Eskulapa 2010" w ramach Konkursu Perły Medycyny

  • Brązową statuetką "Perła Eskulapa 2009" w ramach Konkursu Perły Medycyny

  • Srebrną statuetką „Perła Eskulapa 2008” w ramach Konkursu Perły Medycyny

  • Medalem "Przyjaciela Polskiej Flebologii"

  • Wieloma dyplomami za działalność marketingową i dydaktyczną na polu medycznym

  • Statuetką za największą dynamikę sprzedaży i profesjonalny marketing wśród państw Europy środkowo-wschodniej za 2004 rok przyznana przez firmę szwajcarską GANZONI Cie & AG
  • Główną nagrodą na Targach w Krakowie PAKRA '97 w kategorii gotowe opakowania

  • Medalem "Wstęga Niemna" na Targach w Kownie na Litwie.
Od 2015 r. Zakład posiada Certyfikat ISO 9001:2000, od 2010 r. – wg. nowej Normy ISO 9001:2008, od 2017 r. – wg. najnowszej Normy ISO 9001:2015.

Z dniem 1. 07.2015 zostało dokonane przekształcenie działalności gospodarczej na zasadzie prawnej sukcesji uniwersalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: MAGA-BIOTAL Sp.z o.o.

Skład Zarządu to:
Prezes – mgr inż. Marian Nowakowski
V-ce Prezes – dr n. med. Małgorzata Olejniczak-Nowakowska

We wrześniu 2015 r. nasza Spółka uruchomiła sklep „Świat Zdrowych Nóg” aby umożliwić Pacjentom dostęp do profesjonalnej obsługi i wyrobów. Sklep nawiązał współpracę z firmą Scholl i Vaya rozszerzając swoją ofertę w niezbędne środki do pielęgnacji stóp i nóg.Od 01.04.2017 r.MAGA-BIOTAL Sp. z o.o. nie pełni już roli wyłącznego dystrybutora w Polsce wyrobów SIGVARIS. Po 25 latach współpracy na zasadach partnerskich, rozwiązaliśmy naszą umowę z SIGVARIS AG który rozpoczął samodzielną dystrybucję wyrobów w Polsce.